RT Audun Hugleikson vart skipa 26.09.2009

Seglet for tempelet er laga ut frå skisser av Audun Hugleikson sitt segl. Han var frå Ålhus i Jølster, og var rekna for den mest lovkunnige mannen på den tida då Magnus Lagabøte laga landslov for Noreg. Det er ein rekonstruksjon som Selja Forlag fekk laga i samband med utgjevinga av boka om mannen. Han fekk det i gåve frå den skotske kongen på 1200-talet. Seglet er tilpassa ordenen ved triangelet i midten. Det symboliserer vern om den enkelte, familien og fedrelandet. Tempelet vil arbeide for sanning, kjærleik, reinleik og truskap.


Eit heilt eineståande bilete frå eit møte i RT Audun Hugleikson i 2009

Alle 12 gradar var til stades i møtet!


 

En liten historie til ettertanke


FØRDEHELGA 2018   
8. - 10. JUNI 2018 

RT Audun Hugleikson har gleda av å innvitera til den tradisjonelle Førde-helga for Tempelriddarar med følgje helga 09. – 11. juni 2018 på Sunnfjord Folkehøgskule.

PROGRAM

Fredag 9. juni
18.00 – 20.00      Kveldsmat på Folkehøgskulen for dei som ynskjer det.
20.00 – 22.00      «Kveldsetesamtale» på Folkehøgskulen. Her er alle, også damene, hjarteleg velkomne.
                             Stor Meister vil leie denne samlinga.

Laurdag 10. juni
08.00 – 09.30      Frokost på Folkehøgskulen
12.00                   IG-møte for Tempel Riddarane. Møteplass som vanleg i Odd Fellow sine lokalar på
                            Halbrendsøyra 7 i Førde.
12.00                   Samstundes med IG-møtet held Tempel Byggarane møte i Open Forgard på Folkehøgskulen.

16.00                   Festmiddag med påfølgjande festprogram i lokala til Folkehøgskulen der alle er velkomne.
                            Riddarar og Byggarar møter i same klede som på IG- og OF møta og med dekorasjonane på.
                            Det vert en pause mellom middagen og festprogrammet, slik at man kan kle seg om.

18.30 ca.              Festprogrammet startar. Etter programmet vert det servert kaffi/te og
                              kaker. ‘Spontane’ innspel frå brødre og systrer helses då velkomne.

 

Sundag 10. juni
08.00 – 09.30      Frukost på Folkehøgskulen.
11.00                   Gudsteneste i Naustdal kyrkje. Naustdal kyrkje som er den største i Sunnfjord,
                            vert nemnd Sunnfjord-katedralen  Ho ligg ei mils veg frå Førde.
13.00 – 14.00      Avslutning av samlinga attende på Folkehøgskulen. Det vert servert betasuppe,
                             kaffi/te og kaker.

 

Her kan du sjølvsagt få bu vidare om du skulle ynskje å få med deg fleire opplevingar i ‘trivselsfylket’ når du likevel er her. Stikkord: Astruptunet og Eikaas-galleriet i Jølster, Bremuseet og Bokbyen i Fjærland og den aller siste attraksjonen; Gondolbana i turistbygda Loen i Nordfjord.

 

Brødrene i Riddar Tempelet helsar og ynskjer velkommen.
 

VEL MØTT TIL KVEIK OG NY GIV!

 

PRISAR 2018

Overnatting fredag til sundag, frukost laurdag og sundag.

1 sengsrom utan privat bad 770 kr

1 sengsrom med privat bad 1090 kr

2 sengsrom utan privat bad 1090 kr

2 sengsrom med privat bad 1580 kr

4 sengsrom med privat bad. Normalt/stort 1890 / 2130 kr

Overnatting laurdag til sundag, frukost sundag.

1 sengsrom utan privat bad 420 kr

1 sengsrom med privat bad 620 kr

2 sengsrom utan privat bad 635 kr

2 sengsrom med privat bad 860 kr

Prisane er pris pr. rom, med frukost, sengetøy og handduk.

Ekstra: Kvelds på fredag, brødmat. 80 kr pr person.

Ekstra: Betasuppe på søndag kl. 13:00. Blir som buffet, inkludert brød, flatbrød, vatn og kaffi. 150 kr pr. person.

Betaling opphald og ‘ekstra’ direkte til Folkehøgskulen.

For møtedeltaking, festmiddag, festkveld med servering: 500 kr pr. person.
Betales på Solvang laurdag til SKM Kåre Vereide.

OVERNATTING MÅ TINGAST DIREKTE TIL FOLKEHØGSKULEN, HELST I KONTORTIDA.

Tlf: kontoret                     57 82 99 60

Tlf: Husvert Øystein       473 95 888

E – post : oystein@sunnfjord.fhs.no

 

Gjev melding, gjerne samla for Tempelet ditt, til sekretær i RT Audun Hugleikson om deltaking ved IG – møte og middag, innan 1. juni.

Jan Høisæther Tlf: 928 23 166 E – mail: jan123kri@yahoo.no