RT Audun Hugleikson vart skipa 26.09.2009

Seglet for tempelet er laga ut frå skisser av Audun Hugleikson sitt segl. Han var frå Ålhus i Jølster, og var rekna for den mest lovkunnige mannen på den tida då Magnus Lagabøte laga landslov for Noreg. Det er ein rekonstruksjon som Selja Forlag fekk laga i samband med utgjevinga av boka om mannen. Han fekk det i gåve frå den skotske kongen på 1200-talet. Seglet er tilpassa ordenen ved triangelet i midten. Det symboliserer vern om den enkelte, familien og fedrelandet. Tempelet vil arbeide for sanning, kjærleik, reinleik og truskap.


Eit heilt eineståande bilete frå eit møte i RT Audun Hugleikson i 2009

Alle 12 gradar var til stades i møtet!


 

En liten historie til ettertanke


FØRDEHELGA 2017

INVITASJON TIL FØRDE-HELGA 09 – 11. JUNI 2017.

RT Audun Hugleikson har gleda av å innvitera til den tradisjonelle Førde-helga for Tempelriddarar med følgje helga 09. – 11. juni 2017 på Sunnfjord Folkehøgskule.

Fredag kveld etter kveldsmat vert det «kveldssetesamtale» på Folkehøgskulen. Her er alle, også damene, hjarteleg velkomne. Stor Meister    vil også ta del på samlinga.

Det blir IG – møte kl. 12.00 laurdag 10. juni, møteplass som vanleg på Halbrendsøyra i Førde. Samtidig på Folkehøgskulen vert det ope møte ved Tempelbyggarane.

Deretter middag  med påfylgjande festprogram i lokala til Folkehøgskulen der alle er velkomne.

Sundag vert det gudsteneste i Innvik kyrkje i Nordfjord. Det vert  matservering før heimreise på Innvik Fjordhotell – Misjonsheimen. Her kan du og få overnatting om du vil – for å gje deg tid til å ta «fagre Stryn» i nærare augnesyn – slik som dei kjende turistbygdene Olden og Loen.

 

PRISAR 2017

Overnatting fredag til sundag, frukost laurdag og sundag.

1 sengsrom utan privat bad                                   770 kr

1 sengsrom med privat bad                                   1020 kr

2 sengsrom utan privat bad                                   1060 kr

2 sengsrom med privat bad                                    1490 kr

4 sengsrom med privat bad. Normalt/stort          1890 / 2130 kr

 

Overnatting laurdag til sundag, frukost sundag.

1 sengsrom utan privat bad                                     390 kr

1 sengsrom med privat bad                                     540 kr

2 sengsrom utan privat bad                                     615 kr

2 sengsrom med privat bad                                     790 kr

4 sengsrom med privat bad. Normalt/stort          1240 / 1360 kr

Prisane er pris pr. rom, med frukost, sengetøy og handduk.

Kvelds på fredag, brødmat. 80 kr pr person.

 

For møtedeltaking (brormåltid), festmiddag, festkveld med servering

500 kr pr person.

Kyrkjemåltid sundag: Pris avklart seinare.

 

OVERNATTING MÅ TINGAST DIREKTE TIL FOLKEHØGSKULEN,

HELST I KONTORTIDA.

 

Tlf: kontoret         57829960

Tlf: «Øystein»      47395888

E – post : oystein@sunnfjord.fhs.no

 

Gjev melding, gjerne samla for Tempelet ditt, til sekretær i RT Audun Hugleikson om deltaking ved IG – møte og middag, innan 1. juni.

Jan Høisæther      Tlf: 92823166       E – mail: jan123kri@yahoo.no

 

Brødrene i Riddartempelet helsar og ynskjer velkommen.

VEL MØTT TIL KVEIK OG NY GIV!