Finn Fegin var en mann av kongeslekt med nær tilknytning til Ringerike og Hønefoss.  Han reiste mye og gjennom det søkte han kunnskap om andre menneskers liv og virke. Den brusende fossen i seglet er Hønefossen, som renner rett gjennom byen. Den symboliserer kraft og styrke, binder sammen fortid og nåtid og fører livgivende vann til natur og mennesker.