Finn Fegin:  Var en mann av kongeslekt med nær tilknytning til Ringerike og Hønefoss.  Han reiste mye og gjennom det søkte han kunnskap om andre menneskers liv og virke. 

Den brusende fossen i seglet er Hønefossen, som renner rett gjennom byen. Den symboliserer kraft og styrke, binder sammen fortid og nåtid og fører livgivende vann til natur og mennesker.

Kontakt oss:

Mester: Arnfinn Holten

Hvervenenga 16, 3511 Hønefoss

Tlf: 915 43 285

arnfinn.holten@hadeland-energi.net


Sekretær: Ivar Øverlier
Skaffarplassvegen 37, 2890 Etnedal
Tlf: 90568441
iverlier@gmail.com