Riddergården ligger på Gråtenmoen mellom Skien og Porsgrunn

Se kart her

RT Kong Sigurds tempelsal