Utpost

Utpoststyret i UP for Bergen og Hordaland

SB Per J Johannessen Strandgaten 214
5004 Bergen
950 65 793 perjohannessen42@yahoo.no
FVH John Samsonsen Prestestien 4
5118 Ulset
920 57 156 johnsamsonsen@gmail.com
UPS Helge Grøstad Fløisand V. Vadmyra 35, leil 0909
5172 Loddefjord
915 61 149 helgefl@online.no
KFV Helge Harald Fjell Dale
5357 Fjell
997 40 786 hh-f@online.no
AVH Magnus Leirgulen Fleslandsvegen 28
5258 Blomsterdalen
907 40 792
 
http://mag40@frisurf.no