RT Skiringssals bygg "Riddergården" og møtelokale i Øvre Torggate 1, Larvik.

Postadresse:
RT Skiringssal v/ S Trygve Seeberg Kjeldsen
Hedrumveien 1361
3282 Kvelde

Besøksadresse:
Riddergården, Øvre Torggate 1
3256 Larvik

Tlf: 976 91 211