St. Bernhard ble stiftet 13. mars 1954.
Vårt møtelokale er i Hotvedt Gård Hotvetveien 41, 3018  Drammen.

Helgenen St. Bernhards idealer knyttet seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål var gjennom selverkjennelse og Gudfryktighet å skape et åndens og fredens tempel på jorden. Seglet viser elva og brua som forbinder de to bydelene Strømsø og Bragernes i Drammen.

 

 

 

Av våre brødre har følgende «Runde år» i 2017:

Per Andreassen, Bokfinkveien 9a, 3370 Vikersund. Fyller 75 år den 6. april 2017

​Tor Olav Marheim Korsveien 64, 3028n Drammen.  Fyller 70 år den 3. desember 2017