St. Bernhard ble stiftet 13. mars 1954.
Vårt møtelokale er i Hotvedt Gård Hotvetveien 41, 3018  Drammen.

Helgenen St. Bernhards idealer knyttet seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål var gjennom selverkjennelse og Gudfryktighet å skape et åndens og fredens tempel på jorden. Seglet viser elva og brua som forbinder de to bydelene Strømsø og Bragernes i Drammen.
 
Av våre brødre har følgende «Runde år» i 2018:
Øivind A. Flata     Jordfallveien 43, 3300 Hokksund          fyller 60 år den 15.03.2018
Helge Solberg        Finn Blakstadsv. 76, 3021 Drammen    fyller 80 år den 22.05.2018
Egil Willy Alfsen   Lauritz Hervigsvei 82, 3035 Drammen fyller 75 år den 28.05.2018
Svein Koppang      Løkkebergveien 56, 3011 Drammen      fyller 55 år den 09.10.2018
Jan Arnth Larsen St.Halvardsgt. 1 G, 3015 Drammen       fyller 75 år den 06.11.2018
Egil Fladmark       Olav Kyrresgt. 3 A, 3046 Drammen      fyller 80 år den 22.11.2018