STG - Stavanger

Tidspunkt: 26.05.2017 18:00 - 26.05.2017 21:00


Stor Templets Mester Råd
har besluttet at det skal holdes

Gradmeddelelse i STG

i RT Kong Haakons lokaler
Løkkeveien 8 (Frimurerlogen), Stavanger
Fredag 26. mai 2017 kl. 18:00
Officianter møter kl. 16:00
Recepiender møter kl. 17:00
Øvrige brødre møter kl. 17:30

Det enkelte Tempel melder fra om aktuelle recepiendert til SKR seneste 1. april 2017.

Brødre som ønsker å delta på møtet melder seg på til SKR innen 15. mai 2017.
Husk å si fra om spesiell mat ved brodermåltidet.

Vebjørn Fagernes Ragnvald Pettersen
Stor Mester Stor Kansler

 


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41A, 0256 Oslo