STG - Tromsø

Tidspunkt: 11.05.2019 11:00 - 11.05.2019 14:00


STOR TEMPLET FOR
NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE

Stor Templets Mester Råd
har besluttet at det skal holdes

Gradmeddelelse i STG

i RT Stella Maris lokaler
Forhåpningen 21B (Frimurerlogen), Tromsø
Lørdag 11. mai 2019 kl. 11:00


Officianter møter kl. 09:00
Recepiender møter kl. 10:00
Øvrige brødre møter kl. 10:30

Det enkelte Tempel melder fra om aktuelle recepiendert til SKR senest 25. mars 2019.

Brødre som ønsker å delta på møtet melder seg på til SKR innen 4. mai 2019.
Husk å si fra om spesiell mat ved brodermåltidet.

Vebjørn Fagernes Ragnvald Pettersen
Stor Mester Stor Kansler


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo