PRG - Bergen

Tidspunkt: 07.09.2017 19:00 - 07.09.2017 22:00


Bjørgvin Ridder Kapitel
holder riddergradsmøte i PRG

Møtested:
RT Olav Kyrres lokaler
Krabbedalen 66, loddefjord