(PRG) IG - Bergen (!)

Tidspunkt: 07.09.2017 19:00 - 07.09.2017 22:00


NB:
Det planlagte riddergradsmøtet i PRG
i Bjørgvin Ridder Kapitel er avlyst.

I stedet blir det holdt et IG-møte
i RT Olav Kyrre.

 

Årsak: Ingen recepiender til PRG-møtet.


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41A, 0256 Oslo