SE VIDEO OM TEMPEL RIDDER ORDENEN

 Tempel Ridder Ordenen

  • en sammenslutning av voksne menn.
  • samles regelmessig til ordensmessige møter.
  • formål: å utvikle sin egen karakter.
  • på kristen grunn i et rusfritt miljø.

All møtevirksomhet i Ordenen er innstilt
frem til sommerferien.

Kalenderen på denne nettsiden blir oppdatert.
Alle medlemmer bes følge myndighetenes råd
om reiser og andre forholdsregler.
Vi deltar alle kollektivt i den nasjonale dugnaden
for å bekjempe og redusere
skadene fra corona-viruset.

Kommende møter: