Medlemskap i Tempel Ridder Ordenen

For å bli medlem i Tempel Ridder Ordenen må man ha fylt 18 år og sympatisere med Ordenens Grunnlov. Denne beskriver hva Tempel Ridder Ordenen krever og står for.

Et nytt medlem skal anbefales av tre medlemmer, og man blir deretter valgt inn i Ordenen. Deretter kalles man til en innvielsesseremoni som skjer under et meget stemningsfullt møte i et arbeidende Tempel.

Mange steder finns det Utposter. Utpostens arbeid tar sikte på å forberede interesserte menn til et medlemskap i Tempel Ridder Ordenen

Er du interessert og vil vite mer om Tempel Ridder Ordene og vårt arbeide, kan du velge "Kontakt oss". Fyll ut skjemaet og send det til oss. Da vil du bli kontaktet av et medlem fra et Tempel eller en Utpost i nærheten av der du bor.