Tempel Ridder Ordenens historie

Det nåværende broderskap har sin opprinnelse i avholdsbevegelsen i USA. Forholdene i USA på slutten av 1700 tallet og utover var svært broket og preget av forfall. Vertshusene var midtpunkt. Der møttes folk når arbeidstiden var omme til dans, kortspill og drikk.

Etter hvert sto det frem mennesker som innså at noe effektivt måtte gjøres for å snu denne uheldige utviklingen.  En av de som kom til å spille en dominerende rolle var dr. Benjamin Rush. Han var lege, professor og en kjent og dyktig statsmann. Han ble en av de ledende menn i Amerika.

I 1840 kom Washingtonbevegelsen.  I Baltimore samlet en klubb sorgløse menn fra arbeiderklassen seg på en kro. Om kvelden 2. april fikk de høre at en kjent avholdspredikant (pastor Mathew Hale Smith) skulle tale i en av kirkene i Baltimore.  Klubben sendte da to av medlemmene for å høre på talen og eventuelt gjøre innvendinger mot argumentene hans. De ble imidlertid så grepet av talerens fremstilling, som på mange måter avspeilet deres egen situasjon, at det førte senere til en diskusjon mellom disse to og de øvrige medlemmene i klubben.

Diskusjonen fortsatte i flere dager til den 5. april, og sluttet med at seks av medlemmene sa seg beredt til å forandre sin livsstil, og ikke bare selv bli avholdsmenn, men også å kjempe for et edruelig samfunn.  De tok hverandre i hendene og lovet å kjempe trofast sammen.  De dro sammen til Washington hvor de overfor en prest avla løfte om selvtukt, fast besluttet på å følge den sannhetens vei som de nå ville slå inn på.

Washingtonbevegelsen, hvis navn skulle hedre president George Washington, fikk helt fra begynnelsen mange tilhengere, og hundretusener skrev under på avholdsløftet.

I 1842 ble Sons of Temperance stiftet i New York.  Denne sammenslutningen skulle arbeide ordensmessig med ritualer, seremonier, passord og regalier.  Kjærlighet, Renhet og Troskap ble antatt som motto for den nye Ordenen, og som symbol tok de et likesidet triangel med en seksoddet stjerne inni til minne om de seks Washingtonmennene.

Etter hvert ble ordenen utvidet med et enda tydeligere ordensmessig gradsystem, og i 1845 ble Tempel of Honor stiftet med medlemmer fra Sons of Temperance.  Denne dato er derfor den virkelige starten av vår Orden.  Ved overføringen til Sverige ble dette til Tempel Ridder Ordenen.