Ordenens ledelse

Tempel Ridder Ordenen er inndelt i fire organisatoriske nivå.

De to øverste nivåene benevnes Det Høyeste Tempel og Stor Tempel. Disse samles til rådslagning og valg av tjenestemenn under ordinære General Konvent som holdes hvert tredje år.

Det Høyeste Tempel

Det Høyeste Tempel er sammensatt av, blant annet, valgte representanter for de enkelte Stor Templer. Det Høyeste Tempel er Ordenens øverste besluttende myndighet og under General Konventet velges medlemmene tilDet Høyeste Råd, som fungerer som utøvende myndighet i tre år frem til neste ordinære General Konvent.

Et Stor Tempel
Et Stor Tempel representerer Det Høyeste Tempel, og er overordnet myndighet innen sitt geografiske område. Et Stor Tempel er sammensatt av, blant annet, valgte representanter fra de templer som hører hjemme i det geografiske områder. Et Stor Tempel har møte hvert tredje år i tilknytning til General Konvent hvor det velges et Stor Tempels Mester Råd, som fungerer i tre år frem til neste ordinære møte i Stor Templet.

Ridder Kapitler
Under Stor Templet for Norge, Island og Færøyene er det opprettet Ridder Kapitler for å gjennomføre gradmøter i ridder-gradene (5. - 7. grad). Det finnes syv Ridder Kapitler i Norge, Island og Færøyene.

Organisatoriske nivå:

 • Det Høyeste Tempel
  Det høyeste råd
   
 • Stor Tempel
  - Stor Tempel Mester Råd
  - Geografiske Provins Kapitler eller Ridder Kapitler

   
 • Tempel
  Tempels Mester Råd
   
 • Utpost
  Utpost Styre