RT Audun Hugleikson vart skipa 26.09.2009

Seglet for tempelet er laga ut frå skisser av Audun Hugleikson sitt segl. Han var frå Ålhus i Jølster, og var rekna for den mest lovkunnige mannen på den tida då Magnus Lagabøte laga landslov for Noreg. Det er ein rekonstruksjon som Selja Forlag fekk laga i samband med utgjevinga av boka om mannen. Han fekk det i gåve frå den skotske kongen på 1200-talet. Seglet er tilpassa ordenen ved triangelet i midten. Det symboliserer vern om den enkelte, familien og fedrelandet. Tempelet vil arbeide for sanning, kjærleik, reinleik og truskap.


Eit heilt eineståande bilete frå eit møte i RT Audun Hugleikson i 2009

Alle 12 gradar var til stades i møtet!


 

En liten historie til ettertanke


FØRDEHELGA 12. - 14. JUNI 2020 

RT Audun Hugleikson har gleda av å innvitera til den tradisjonelle Førde-helga for Tempel Riddarar og Tempel Byggjarar med fylgje
helga 12. – 14. juni 2020 på Sunnfjord Folkehøgskule. 

Samlingen starter fredag kveld kl. 19.00 og avsluttes ca. kl 14.00 søndag.

Program og alle praktiske opplysninger legges ut så snart det er klart.