RT Audun Hugleikson vart skipa 26.09.2009

Seglet for tempelet er laga ut frå skisser av Audun Hugleikson sitt segl. Han var frå Ålhus i Jølster, og var rekna for den mest lovkunnige mannen på den tida då Magnus Lagabøte laga landslov for Noreg. Det er ein rekonstruksjon som Selja Forlag fekk laga i samband med utgjevinga av boka om mannen. Han fekk det i gåve frå den skotske kongen på 1200-talet. Seglet er tilpassa ordenen ved triangelet i midten. Det symboliserer vern om den enkelte, familien og fedrelandet. Tempelet vil arbeide for sanning, kjærleik, reinleik og truskap.


Eit heilt eineståande bilete frå eit møte i RT Audun Hugleikson i 2009

Alle 12 gradar var til stades i møtet!


 

En liten historie til ettertanke


FØRDEHELGA 2019   
14. - 16. JUNI 2019 

RT Audun Hugleikson har gleda av å innvitera til den tradisjonelle Førde-helga for Tempel Riddarar og Tempel Byggjarar med følgje
helga 14. – 16. juni 2019 på Sunnfjord Folkehøgskule. 10-års jubileet for Templet vert samstundes markert.

 

PROGRAM

Fredag 14. juni
18.00 – 20.00      Kveldsmat på Folkehøgskulen for dei som ynskjer det.
20.00 – 22.00      «Kveldsetesamtale» på Folkehøgskulen. Her er alle, også damene, hjarteleg velkomne.
                             Stor Meister vil leie denne samlinga.

Laurdag 15. juni
08.00 – 09.30      Frokost på Folkehøgskulen
12.00                   IG-møte Tempel Riddarane. Møteplass i Odd Fellow sine lokalar på Halbrendsøyra 7 i Førde.
12.00                   Samstundes med IG-møtet held Tempel Byggarane møte i Open Forgard på Folkehøgskulen.

16.00                   Festmiddag med påfølgjande festprogram i lokala til Folkehøgskulen der alle er velkomne.
                            Riddarar og Byggarar møter i same klede som på IG- og OF møta og med dekorasjonane på.
                            Det vert en pause mellom middagen og festprogrammet, slik at man kan kle seg om.

18.30 ca.              Festprogrammet startar. Etter programmet vert det servert kaffi/te og
                              kaker. ‘Spontane’ innspel frå brødre og systrer helses då velkomne.

 

Sundag 16. juni
08.00 – 09.30      Frukost på Folkehøgskulen.
11.00                   Gudsteneste i Ålhus kyrkje i Jølster, staden der Audun Hugleikson kjem frå.
13.00 – 14.00      Avslutning av samlinga på Borga like ved Kyrkja. Det vert servert ein varmrett,
                             kaffi/te og kaker.

 

Her kan du sjølvsagt få bu vidare om du skulle ynskje å få med deg fleire opplevingar i ‘trivselsfylket’ når du likevel er her. Stikkord: Astruptunet og Eikaas-galleriet i Jølster, Bremuseet og Bokbyen i Fjærland og den aller siste attraksjonen; Gondolbana i turistbygda Loen i Nordfjord.

 

Brødrene i Riddar Tempelet helsar og ynskjer velkommen.
 

VEL MØTT TIL KVEIK OG NY GIV!

 

PRISER 2019

Overnatting fredag til sundag, frukost laurdag og sundag.

1 sengsrom utan privat bad 770 kr

1 sengsrom med privat bad 1090 kr

2 sengsrom utan privat bad 1090 kr

2 sengsrom med privat bad 1580 kr

4 sengsrom med privat bad. Normalt/stort 1890 / 2130 kr

Overnatting laurdag til sundag, frukost sundag

1 sengsrom utan privat bad 420 kr

1 sengsrom med privat bad 620 kr

2 sengsrom utan privat bad 635 kr

2 sengsrom med privat bad 860 kr

4 sengsrom med privat bad. Normalt/stort 1240 / 1360 kr

Prisane er pris pr. rom, med frukost, sengetøy og handduk

Ekstra: Kvelds på fredag, brødmat. 85 kr pr person

Sundag vert det matservering før heimreise i bygdelokalet "Borgja", ca. 150 kr.

Betaling opphald og ‘ekstra’ direkte til Folkehøgskulen.

For møtedeltaking, festmiddag, festkveld med servering: 500 kr pr. person.
Betales på Solvang laurdag til SKM Kåre Vereide.

OVERNATTING MÅ TINGAST DIREKTE TIL FOLKEHØGSKULEN, HELST I KONTORTIDA.

Tlf: kontoret                     57 82 99 60

Tlf: Husvert Øystein       473 95 888

E – post : oystein@sunnfjord.fhs.no

 

Gjev melding, gjerne samla for Tempelet ditt, til sekretær i RT Audun Hugleikson om deltaking ved IG – møte og middag, innan 1. juni.

Jan Høisæther Tlf: 928 23 166 E – mail: jan123kri@yahoo.no