Finn Fegin:  Var en mann av kongeslekt med nær tilknytning til Ringerike og Hønefoss.  Han reiste mye og gjennom det søkte han kunnskap om andre menneskers liv og virke. 

Den brusende fossen i seglet er Hønefossen, som renner rett gjennom byen. Den symboliserer kraft og styrke, binder sammen fortid og nåtid og fører livgivende vann til natur og mennesker.