Finn Fegin:  Var en mann av kongeslekt med nær tilknytning til Ringerike og Hønefoss.  Han reiste mye og gjennom det søkte han kunnskap om andre menneskers liv og virke. 

Den brusende fossen i seglet er Hønefossen, som renner rett gjennom byen. Den symboliserer kraft og styrke, binder sammen fortid og nåtid og fører livgivende vann til natur og mennesker.

Kontakt oss:

Mester: Alf Kristian Jakobsen

Viksveien 54, 3560 Røyse

Tlf: 92888560

akri-jak@online.no


Sekretær: Knut Arild Østvoll
Skyttervn. 22, 2870 Dokka
Tlf: 90755411

knostvol@bbnett.no