Personer fra Hålogaland ble tidligere kalt for Håløyger. Begrepet Håløyg har senere blitt mindre brukt fordi området ble delt inn i to fylker, der de som kommer fra Nordland fylke nå kaller seg nordlendinger, mens personer fra Troms fylke kaller seg for tromsværinger.

RT Håløygen har sin aktivitet på Sortland i egne lokaler i Nordre Frydenlund og har medlemmer fra Lofoten og Vesterålen.