Kong Øystein Magnusson sto for styret i denne del av Norge i årene 1103-1123. Han var kirkebygger og bedret folkets kår ved å mildne lovene.

Han bygget også rorbuer for fiskerne her nord. Han var bror til kong Sigurd Jorsalfar.

I nord er solens tilbakekomst hvert år den største begivenheten. Den tenner håpet om Guds signing til liv og virke. Derfor er solen med i Templets segl.


RT Kong Øystein er hvilende fra 2015. Medlemmene er overført til RT Stella Maris i Tromsø.
Medlemmene fra RT Kong Øystein er også organisert som en Utpost i Narvik
Utposten i Narvik har som formål å gi mulige nye medlemmer en innføring i vår Orden gjennom å delta som lærling i Utposten for deretter å kunne bli tatt opp som fullverdig medlem i RT Stella Maris i Tromsø.


RT Stella Maris skal avholde rituelle IG-møter i Narvik.
IG-møtene holdes i Frimurerlogen i Narvik, ett møte i første halvår og ett i andre halvår.
UP-møtene holdes i Menighetshuset i Narvik, to møter i første halvår og to i andre halvår.
Se møtedatoene i kalenderen.


 

Kommende møter: