I året 1954 var det stor festivas i Haugesund. Byen markerte sitt 100-års jubileum, med et høydepunkt 26.august. Men 29. august var også minneverdig - for Tempel  Ridderne. Da var tiden kommet for høytidelig stftelse av et Tempel i Haugesund. Dagen var søndag, bare 3 dager etter datoen for bystiftelsen(som ladested i 1854).

Tempel-brødrene var først til gudstjeneste i Vår Frelsers kirke. Biskop Karl Marthinussen holdt preken. Han hadde visitas i anledning byjubileet. Men biskopen var også Tempel Ridder og kapellan i RT Koelden før ng Haakon i Stavanger. Det ble kalt "Moder Tempel" til det nye Templet i Haugesund.

Etter gudstjenesten møttes hundre brødre til høytidelig stiftelse. Stedet var Odd Fellow lokalet, som kvelden før var blitt innviet til tempel-sal. Det nye Templet fikk navnet IT Kong Augvald.

Stor Mester var Thorleif Hanssen.  Han foretok innstalasjon av nye officianter. Sigvald Risanger var blitt Mester i det nye Templet. Fra Mesterstolen holdt han en takketale og sa bl.a.: 

"Det har hendt mange store begivenheter i Haugesund denne jubileums-sommeren. Men jeg tror at denne begivenheten som har funnet sted her i dag for mange vil være den sørste begivenhet. Vi har sett fram til denne dagen med glede og forventninger og jeg mener at den kommer til å markes i vårt samfunn."

Den nye Mester i IT Kong Augvald hadde rettet sterke og manende ord til brødrene. Arbeidet var begynt for de første brødrene i Haugesund. 

Hvorfor navnet "Kong Augvald"?

Templet måtte ha navn, helst med særpreg. I Utpost-protokollen for 9.februar 1954 kan vi lese:

  " Etter måltidet ble Tempelets navn ivrig diskutert og det ble foretatt en prøveavstemning. Det ble forslag om Kong Augvald.