RT Kong Haakon holder til i Godtemplarnes Hus i Møllegt 37. Her finner du oss på kartet.

                                 

 


Historie.

Etter starten i 1845 i Amerika,  gikk det enda 90 år før Tempel Ridder Ordenen i Stavanger fikk sin spede begynnelse i 1935. Da var en liten flokk samlet for å diskutere mulighetene for å starte en avdeling i Stavanger. Noen av disse startet sitt medlemskap i TRO i Bergen og Oslo, men i mai 1938 ble det stiftet en Utpost i Stavanger. Det var 5 medlemmer i starten, men dette økte til 24 i løpet av de første 9 årene.

Under krigen var det selvsagt vanskelige forhold slik det var alle steder i landet for den slags virksomheter. Da krigen var slutt ble det satt i gang arbeid for å stifte et tempel og i pinsen, 25. mai 1947, ble Innvielsestemplet stiftet. Det var flere forslag til navn på det nye templet, men etter en diskusjon ble det endelige navnet Kong Haakon enstemmig vedtatt, og brødrene istemte spontant kongesangen i glede over det nye navnet.

Den 26. mai 1949 ble templet opphøyet til Vebnertempel, og den 24. mai 1952 til Ridder Tempel. På dette tidspunkt var det i alt tatt opp 75 brødre i Stavanger. Ved 40-årsjubileet i 1987 var til sammen 186 brødre opptatt i Kong Haakon.

I 2017 er det 70 år siden vårt tempel, Ridder Templet Kong Haakon, ble stiftet.


Tempelet KONG HAAKON ‑‑ navn og segl.

Navnet ble unnfanget under den verste krigstiden i Norge – blant brødre i en Utpost som okkupasjonsmakten hadde forbudt å virke. 
Templets navn skaptes av ham som sa " Nei! " og heller ville forlate kongetronen enn å bøye seg for fiendens urett og vold.
Navnet KONG HAAKON er til heder og minne om Folkekongen som holdt sitt avgitte løfte til det norske folk etter sitt valgspråk: «ALT FOR NORGE»

RT Kong Haakons segl.

RT Kong Haakon's segl.

Tempel Ridder Ordenens merke som symbol satt inn i østveggen på Stavanger domkirke forteller også noe om byens historie. Katedralen – et av Nordens eldste middelalderbyggverk, ble bygget av den engelskfødte biskop Reinald i første halvdel av 1100–tallet.
Norske steinhoggere og engelske håndverkere føyde stein for stein sammen, og over de fem tunge søyleparene ble buene slått.

Til minne om sin hjemstavn og Benediktiner-ordenen hvor biskop Reinald var munk, innviet han sin nye katedral til den engelske helgen «St. Svithun». Svithun ble i år 852 den 19. biskopen av Winchester. Biskop Reinald skjenket Stavanger og den nye bispestol en fornem helligdom – en relikvie (litt av armbeinet til Svithun fra Winchester-katedralen) – lagt i et kostbart sølvskrin til høyalteret.

Snorre forteller at også kong Sigurd Jorsalfar skjenket både gods og gull til bispesetet og biskop Reinald.

Å nedtegne domkirkens historie er omtrent som å skrive Stavanger bys historie. Denne mektige, gamle kirken som ligger på høyden mellom Vågen og Breiavatnet har gjennom slekters ledd i 900 år vært det sentrale, bokstavelig talt bygget midt i byens sentrum. Slekt etter slekt ga gods og gaver til domen og bispesetet som ble opprettet i fiskerbygden Stafangr med sine 800 sjeler bosatt langs havnen og fjorden, omkring 1125-året. Men bispesete og domkirken skapte gjennom sekler byen Stavanger, med historie av motgang og medgang frem til denne dag, med Stavanger som Norges oljehovedstad.

På seglet for vårt tempel er TR-merket symbolsk satt inn i domkirkens østgavl mellom de 2 tårn og knytter på den måten vårt tempel historisk til byen og kirken.