Mesterråd

M Jørn Agnar Nicolaysen Øvre Laskenvei 15
3221 Sandefjord
33 47 78 85
950 86 726
jornn@online.no
VM Henning johansen Lyngveien 8
3118 Tønsberg
940 53 978 hennjohansen@gmail.com
UM Odd Nygård Laskengrenda 30
3221 Sandefjord
33 47 61 08
908 29 123 
bussodd@hotmail.com
S Are Jacobsen Elgstien 20
3174 Revetal
33 06 29 96
915 10 315
are.jacobsen@gmail.com
CM Bjørn Jensen Lahelleveien 33
3218 Sandefjord
33 45 08 15
920 97 650
bjjen4@online.no
SKM Arne Holtedahl Langesgate. 4
3210 Sandefjord

900 50 083
arne@holtedahl.com
KN Bjørn Gunnerød Bettumveien 96
3178 Våle
33 06 05 78
995 18 102
bjorngunnerod@gmail.com
FM Sven Erik Sandnes Hystadstranda 37
3209 Sandefjord
915 37 850 ses@sandnes-media.no