Riddergården ligger på Gråtenmoen mellom Skien og Porsgrunn

Se kart her

RT Kong Sigurds tempelsal

RT Kong Sigurd
Kong Sigurd 1. Magnusson Jorsalfare (1090-1130) styrte Norge til gavn for land og folk. Han ble viden kjent for sin lange korstogsreise til Jerusalem. Kong Sigurds kristne ideal symboliserer seg i merket ved de to kirkespir. Til høyre er det stabbur og et tre, som hver for seg representerer næringsgrunnlaget jordbruk og skogbruk i Telemark fylke. Under Templet er Skiens byvåpen markert.

Kommende møter: