Dersom du søker etter riddere i skinnende rustning, utstyrt med sverd og skjold, med hest og lanse, blodige slag og ærerike seire, da skal du ikke kaste bort tiden med å lese mere.

Søker du derimot etter RIDDER-DYDER i et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling, hvor respekt og omsorg for dine medmenesker har første prioritet, hvor egenutvikling og ekte vennskap i trivelige omgivelser er en naturlig del av fellesskapet, hvor møtene holdes i rituelle former;   at det benyttes   symboler i undervisningen og endelig at alt bygger på en kristen, rusfri grunn, har du kommet til rett sted; et samfunn hvor du sikkert kan finne glede, støtte og trøst.

 Vi tilbyr medlemsskap til voksne menn fra alle samfunnslag og aldersgrupper.

Det er alt for mange i dagens samfunn som setter eget velvære foran omsorg for andre, som forbruker langt mere enn de har godt av i stedet for å dele med de som virkelig trenger det, som er gode kunder på vinmonopolet uten å tenke over at misbruk av rusmidler allerede er den største årsaken til sosiale, familiære og medisinske problemer.

Tempelridderordenen arbeider gjennom sine medlemmer. Hvert enkelt medlem skal ved eget arbeide eller gjennom andre fora ta initiativ til, og arbeide for saker som opptar dem. Ordenen legger ingen bånd på sine medlemmer i politiske og religiøse spørsmål, men forlanger at hvert medlem skal "elske Gud, elske fedrelandet og elske sin neste".

Føler du at dette vil du vite mere om, finner du en kontaktlink på et annet sted på denne hjemmesiden som kan benyttes. Da vil vi kontakte deg for en uforpliktende samtale og en grundigere informasjon dersom du ønsker det. Det er også  mere utfyllende stoff på Stortemplets hjemmeside.

 

KAG

NY ADRESSE

RT Kong Sverre har flyttet til ny adresse:

Bratsbergveien 246, 7036 Trondheim