MAGNUS DEN GODE var konge i Norge 1035 - 1047 fra 1042 også i Danmark.

Han var Hellig-Olavs sønn og hadde en arv og ta vare på. Han skulle stride for nye lære og kjempe mot hedenske krefter.

Seglet viser Kongsbergs kirke.

Postadresse:
Logegården Kongsberg AS
Kirkegaten 9, 3616 Kongsberg

Telefon: 32 73 13 88