MAGNUS DEN GODE var konge i Norge 1035 - 1047 fra 1042 også i Danmark.

Han var Hellig-Olavs sønn og hadde en arv og ta vare på.
Han skulle stride for nye lære og kjempe mot hedenske krefter.

Seglet viser Kongsbergs kirke.


RT MAGNUS DEN GODE er besluttet nedlagt fra 31.12.2018