MAGNUS DEN GODE var konge i Norge 1035 - 1047 fra 1042 også i Danmark.

Han var Hellig-Olavs sønn og hadde en arv og ta vare på. Han skulle stride for nye lære og kjempe mot hedenske krefter.

Seglet viser Kongsbergs kirke.