Innstiftet 1. juni 1936 av Jon Rian.

Templet har tatt navnet  "Olav Kyrre"  etter fredskongen og grunnleggeren av byen Bjørgvin, senere Bergen.

I Templets segl ses et stilisert bilde av Håkonshallen. Den ble oppført av kong Håkon Håkonsen og tatt i bruk i 1261.

Fremdeles er den gamle Ridderhallen byens kjennemerke utad.

 

Mesterråd 2020

Stående fra venstre: FM Kåre Bergesen, CM Helge G Fløisand, S Jan Erik Køhne, SKR Helge Bjørnestad,

K John Karsten Husa

Sittende foran fra venstre: VM Gunnar Wik, M Karsten Epland, UM Carl Tore Ellertsen