Utpost

Utpoststyret i UP for Bergen og Hordaland

SB Per J Johannessen Strandgaten 214
5004 Bergen
950 65 793 perjohannessen42@yahoo.no
FVH John Samsonsen Prestestien 4
5118 Ulset
920 57 156 johnsamsonsen@gmail.com
UPS Kristen Øgaard Unnelandsveien 160
5288 Haukeland
470 22 495 kr-o@online.no
KFV Helge Harald Fjell Dale
5357 Fjell
997 40 786 hh-f@online.no
AVH Tore Jacobsen Hardangerveien 174
5226 Nestun
951 02 040
 
jacto@online.no