RT SAGATUN ble innstiftet 8. september 1962

 Seglet viser "Hamar Domen", en kirke som ble påbegynt
i slutten av 11-hundretallet som sentrum for Hamar bispedømme.
Til domkirken ble også knyttet kloster og katedralskole,
og rundt alt dette vokste Hamar-kaupangen fram.
Domen ble ødelagt under 7-årskrigen (år 1567):

Norges første folkehøgskole ble opprettet i Hamar i 1864
og den fikk navnet Sagatun.
Den fikk stor betydning for nasjonalfølelse og kulturell utvikling
i siste halvdel av 18-hundretallet, fram mot selvstendighet og
unionsoppløsning med Sverige i 1905