St. Bernhard ble stiftet 13. mars 1954.
Vårt møtelokale er i Hotvedt Gård Hotvetveien 41, 3018  Drammen.

Helgenen St. Bernhards idealer knyttet seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål var gjennom selverkjennelse og Gudfryktighet å skape et åndens og fredens tempel på jorden. Seglet viser elva og brua som forbinder de to bydelene Strømsø og Bragernes i Drammen.
 
 

Runde år 2020

Kim Idar Nordseth              Skotselvveien 795      3330 Skotselv   50 år  den 19. desember.

 

 

                                       

 

Kommende møter:

Besøksadresse:
Hotvedt Gård
Hotvetveien 41
3018 Drammen