St. Bernhard ble stiftet 13. mars 1954.
Vårt møtelokale er i Hotvedt Gård Hotvetveien 41, 3018  Drammen.

Helgenen St. Bernhards idealer knyttet seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål var gjennom selverkjennelse og Gudfryktighet å skape et åndens og fredens tempel på jorden. Seglet viser elva og brua som forbinder de to bydelene Strømsø og Bragernes i Drammen.
 

                                        Mestrrådet 2019.

                                       

      Foran f.v.: K. Tor Olav Marheim, M. Helge Solberg, VM. Jan Arnth Larsen og UM. Trond Bollerud . 

      Bakf.v.: S.Odd Bjønnes, SKM. Sverre Rolv Herulv, FM. Egil Fladmark og CM. Kjell Oddvar Røine.