St. Bernhard ble stiftet 13. mars 1954.
Vårt møtelokale er i Hotvedt Gård Hotvetveien 41, 3018  Drammen.

Helgenen St. Bernhards idealer knyttet seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål var gjennom selverkjennelse og Gudfryktighet å skape et åndens og fredens tempel på jorden. Seglet viser elva og brua som forbinder de to bydelene Strømsø og Bragernes i Drammen.
 
 

Runde år 2020

Odd Bjønnes                      Thamsgt. 10 b,           3016 Drammen 80 år  den 31. mai.

Kent Remi Westergren       Minkstien 32              3033 Drammen 50 år  den 03. juni.

Kjell Oddvar Røine             Thamsgt.10 a,            3016 Drammen 80 år  den 21. juni.

Lars Even Henriksen          Byfoged Lychesgt.1,  3014 Drammen 60 år  den 23. juni.

Kim Idar Nordseth              Skotselvveien 795      3330 Skotselv   50 år  den 19. desember.