St. Bernhard ble stiftet 13. mars 1954.
Vårt møtelokale er i Hotvedt Gård Hotvetveien 41, 3018  Drammen.

Helgenen St. Bernhards idealer knyttet seg til skapertankens omfattende storhet. Hans mål var gjennom selverkjennelse og Gudfryktighet å skape et åndens og fredens tempel på jorden. Seglet viser elva og brua som forbinder de to bydelene Strømsø og Bragernes i Drammen.
 

                                        Mestrrådet 2019.

                                       

      Foran f.v.: K. Tor Olav Marheim, M. Helge Solberg, VM. Jan Arnth Larsen og UM. Trond Bollerud . 

      Bakf.v.: S.Odd Bjønnes, SKM. Sverre Rolv Herulv, FM. Egil Fladmark og CM. Kjell Oddvar Røine.      

                
Av våre brødre har følgende «Runde år» i 2019:
Anders Pettersen Tyttebærveien 5, 3320 Vestfossen            fyller 45 år den 13.02.2019
Trond Bokllerud Lindeveien 25, 3055 Krokstadelva           fyller 75 år den 03.03.2019
Arvid Halvorsen Sagaveien 16, 3050 Mjøndalen                  fyller 85 år den 03.06.2019
Sverre Rolv Herulv Høgtunveien 6, 1383 Asker                   fyller 75 år den 12.08.2019