Årets siste rituelle møte


24. november 2015 - 23:55

Tirsdag 24. november var mange brødre i RT St. Georg samlet til årets siste rituelle møte. Det tradisjonelle adventsritualet minner oss om at gode gjerninger kan bidra til at vi forandrer vår væremåte i positiv retning.

Et smakfullt brodermåltid etter møtet ble avsluttet med at broder Aage-Roar hadde et kåseri som han hadde kalt «Refleksjoner etter en Afrika-reise».

Kvelden ble avsluttet med unison sang: «Å leva, det er å elska»