Styremøte i ARIEL SA


16. mai 2016 - 11:29

ARIEL SA er et samvirkeforetak som står som eier av Skaregata 14 i sentrum av Ålesund.
Her har RT St. Georg sitt tilholdsted med tempelsal i 4. etasje og festlokaler i 3. etasje.
Samvirkeforetaket ledes av et styre på 5 medlemmer fra RT St. Georg, og det er RT St. Georg som eier alle andelene i foretaket.
Bildet viser de 5 medlemmene i styret: Arve, Hans Erik, Mareno, Sigfus og Per Arne.
Vår eiendom er i trygge hender med disse 5.