Ny Ridder Kapitel Mester i Møre RK


08. november 2016 - 17:17

Det er oppnevnt nye embetsmenn i Møre Ridder Kapitel.

Etter å ha fungert som RKM siden Ridder Kapitlene ble opprettet i 2005 har broder Ivar Anderssen overlatt Mester-embetet til broder Sverre Kjemphol. Som RKCM tiltrer broder Harmann Dahl. Han etterfølger broder Bjørn Austigard fra RT Stella Veritatis som fra nyttår overtar embetet som Mester i RT Stella Veritatis i Molde.

Tempel Ridder Ordenens nye Stor Mester, broder Vebjørn Fagernes, deltok i et IG-møtet i Ålesund tirsdag 4. oktober for å installere den nye RKM.

Vi ønsker de nyoppnevnte embetsmenn i Møre Ridder Kapitel lykke til med sin viktige oppgave, nemlig det å gjennomføre gradmøtene i riddergradene PRG, ARG og URG.

Bildet viser fra venstre: RKM Sverre Kjemphol, SM(og VHSM) Vebjørn Fagernes og RKCM Hermann Dahl.