Nye Ordens Patriarker


08. desember 2017 - 14:22

RT St. Georg har fåt 2 nye Ordens Patriarker.
Tildelingen av hedersbevisene ble gjort av templets egne unge mester, Stig Rune Vatne, som bare var 3 år gammel da Patriarkene begynte i Ordenen.

De nye Ordens Patriarkene har en lang og aktiv tjenestetid innen Ordenen.

Sverre Kjemphol har vært sammenhengende medlem av templets MR siden 1993, 9 år som UM, 12 år som VM og 4 år som M. Han har vært RKM siden 2016.

Ivar Anderssen var i flere år medlem i VT Yggdrasil i Kristiansund og fungerte som VM og S der.
Etter retur til Ålesund og RT St. Georg har han vært medlem i templets MR siden 1992, 10 år som SKM, 8 år som M og for tiden som S. Han var RKM i Møre og Nidaros Ridder Kapitel (sener Møre RK) fra oppstarten i 2006 og i 10 år. Han har vært medlem i Stor Templets Mester Råd siden 2013, først som SKN og siden GK i Sandefjord, som SCM.