Mesterråd

M Ole Andreas Husøy Ringstabekkveien 95 B
1356 Bekkestua
67532759
93653247
ole.andreas.husoy@vikenfiber.no
UM Kristoffer Hove
Garver Ytteborgsvei 123
0977 Oslo
95920328 kristofferhove@gmail.com
S Jan-Widar Foss Bråteveien 185
2013 Skjetten
99259654 jan.widar.foss@ahus.no
CM Hans Petter Heggelund Øvre Prinsdalsvei 36B
1266 Oslo
22610354
90631322
hpheggelund@gmail.com
SKM Carl Atle Thomassen Rosenborggata 26
0356 Oslo
90743662  catletho@hotmail.com
KN Bård Engevik Kornmoenga 87
1413 Tårnåsen
92033203 baard@engevik.no
FM Terje Tørring Øvre Prinsdalsvei 57 F
1263 Oslo
22610734
92060821
terje@torring.no