Riddertempelet St Olav er en avdeling av TEMPEL RIDDER ORDENEN i Norge. Vi har våre lokaler i Villa Nore, Torggaten 19, 1850 Mysen.

Vi har kalt vårt tempel St Olav etter kong Olav den hellige. Han var født ca. 993 og regjerte fra 1015-1028. Han regnes som den som kristnet Norge. Han døde i slaget på Stiklestad 29. juli 1030.

Ordenen bygger på kristen grunn, og vi fører en rusfri livsstil. Ønsker du mer informasjon eller er interessert i Tempel Ridder Ordenen, ta kontakt med en av oss.

Mester: Bjarne Andersen, Bakkegata 37, 1807 Askim. Telefon: 920 466 35. Mailadresse: bjarneha@online.no

Sekretær: Tormod Ropeid, Østliveien 13f, 1811 Askim. Telefon: 90743341. Mailadresse: tdrd@outlook.com

Vårt Symbol er hentet fra portalen på Eidsberg kirke som er vigslet til Olav den hellige.