Utpost i Tromsø

Utpoststyret 2020

SB  Kjell B. Lorentsen Sjøtunveien 342
9108 Kvaløya
908 78 117 kjbirg@gmail.com
FVH  Glenn Marthinsen

Malmvegen 212     9022 Krokelvdalen  

985 44 138 glenn.marthinsen@gmail.com
UPS  Jonny Ternlind Postboks 882
9259 Tromsø
901 81 692 jit.imp@online.no
KFV  Oddvar Falck Malmveien 143
9022 Krokelvdal
911 45 726 oddvar.emil.falck@gmail.com
AVH  Lars Gøran Forslin Nansenveien 100
9007 Tromsø
456 62 430 trummis54@gmail.com