Utpost i Tromsø

Utpoststyret 2018

SB  Kjell B. Lorentsen Sjøtunveien 342
9108 Kvaløya
908 78 117 kjbirg@gmail.com
FVH  Dagfinn Johansen Bakkehaugveien 9
9019 Tromsø
918 58 165 dagfinn.johansen@gmail.com
UPS  Jonny Ternlind Postboks 882
9259 Tromsø
901 81 692 jit.imp@online.no
KFV  Oddvar Falck Malmveien 143
9022 Krokelvdal
911 45 726 oddvar.emil.falck@tromso.kommune.no
AVH  Lars G Forslin Nansenveien 100
9007 Tromsø
456 62 430 trummis54@gmail.com