Stella Veritatis vil omsatt til norsk hete:
"Sannhetens stjerne" eller "Sanningsstjerna"
Navnet symboliserer således den ledestjernen
som skal være en Tempel Ridders
øyemerke og mål.