Utpost

Utpoststyret i Saltdal

SB Bjørn Karlsen Junkerdal, 8255 Røkland 91 83 92 16 karlsen@junkerdal.net
FVH Ingvald Lieng Dalvn. 30, 8250 Rognan 48 09 14 18 ingvald.lieng@sbnett.no
UPS Arne Jansen Nestby, 8250 Rognan 46 81 32 63  
KFV Jostein Kvernmo Skansen 1, 8250 Rognan 95 20 86 04 josteinkvernmo@hotmail.com
AVH Johan Martin Stormo Lillealm., Røkland, 8255 Røkland 41 22 22 77 gunnlaug.stormo@sbnet.no