STG - Tromsø

Tidspunkt: 11.05.2019 11:00 - 11.05.2019 14:00


STOR TEMPLET FOR
NORGE, ISLAND OG FÆRØYENE

Stor Templets Mester Råd
har besluttet at det skal holdes

Gradmeddelelse i STG

i RT Stella Maris lokaler
Forhåpningen 21B (Frimurerlogen), Tromsø
Lørdag 11. mai 2019 kl. 11:00


Officianter møter kl. 09:00
Recepiender møter kl. 10:00
Øvrige brødre møter kl. 10:30

Det enkelte Tempel melder fra om aktuelle recepiendert til SKR senest 25. mars 2019.

Brødre som ønsker å delta på møtet melder seg på til SKR innen 4. mai 2019.
Husk å si fra om spesiell mat ved brodermåltidet.

Vebjørn Fagernes Ragnvald Pettersen
Stor Mester Stor Kansler

Se hele invitasjonen på RT Stella Maris sin lokalside på nettet.


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo