STG - Reykjavik

Tidspunkt: 17.09.2019 10:00 - 17.09.2019 12:00


Stor Templets Mester Råd
har besluttet at det skal holdes

Gradmeddelelse i STG

i RT Heklas nye lokaler
Vikurhvarf 1, 200 Kópavogur, Island
Tirsdag 17. september 2019 kl. 10:00
Officianter møter kl. 08:00
Recepiender møter kl. 08:45
Øvrige brødre møter kl. 09:00

Det enkelte Tempel melder fra om aktuelle recepiendert til SKR seneste 15. august 2019

Brødre som ønsker å delta på møtet melder seg på til SKR innen 7. september 2019


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo