STG - Larvik

Tidspunkt: 11.10.2019 16:00 - 11.10.2019 18:00


Stor Templets Mester Råd
har besluttet at det skal holdes

Gradmeddelelse i STG

i RT Skiringssals lokaler
Øvre Torggate 1, Larvik
Fredag 11. oktober 2019 kl. 16:00


Officianter møter kl. 14:00
Recepiender møter kl. 15:00
Øvrige brødre møter kl. 15:30

Det enkelte Tempel melder fra om aktuelle recepiendert til SKR seneste 1. september 2019.

Brødre som ønsker å delta på møtet melder seg på til SKR innen 1. oktober 2019.
Husk å si fra om spesiell mat ved brodermåltidet.

Vebjørn Fagernes Ragnvald Pettersen
Stor Mester Stor Kansler

 


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo