HTG - Stamhuset

Tidspunkt: 02.11.2019 12:00 - 02.11.2019 15:00


DHR holder gradmøte i HTG (10. grad)

Recepiender er kallet i henhold til særskilt ordning.
Øvrige brødre som vil delta, skal melde seg på til 
SKR Ragnvald Pettersen, telefon 35 59 64 40, 
eller ragnvpet@online.no senest 28. oktober.

Påmelding er obligatorisk og bindende.
Antall plasser er begrenset
Glem ikke å angi eventuielt behov for spesialkost ved brodermåltidet.

Samling:
Recepiender samles kl. 11:00
Øvrige brødre kl. 11:30
Møtet beregnes avsluttet kl. 15:30


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo