PRG - Bergen

Tidspunkt: 26.10.2019 13:00 - 26.10.2019 16:00


Bjørgvin Ridder Kapitel
holder riddergradsmøte i PRG

Møtested:
RT Olav Kyrres lokaler
Krabbedalen 66, Loddefjord


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo