URG - Tromsø

Tidspunkt: 11.04.2019 19:00 - 11.04.2019 22:00


Hålogaland Ridder Kapitel
holder riddergradsmøte i URG

Møtested:
RT Stella Maris lokaler
Forhåpningen 21 B, Tromsø


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo