Førdehelga

Tidspunkt: 14.06.2019 18:00 - 16.06.2019 14:00


Også markering av 10. års jubileum for Templet.


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo