PRG - Kristiansand (!)

Tidspunkt: 15.05.2019 19:00 - 15.05.2019 22:00


Tunsberg og Agder Ridder Kapitel
holder riddergradsmøte i PRG

Møtested:
RT Kongespeilets lokaler
Kirkegtata 2, Kristiansand S

NB: Dette er et ekstra-møte som ikke står i den trykte veilederen


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo