URG - Oslo

Tidspunkt: 21.09.2020 19:00 - 21.09.2020 22:00


Viken Ridder Kapitel
holder riddergradsmøte i URG

Møtested:
Stamhuset, Parkveien 41A, Oslo


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo