TG - Bergen (!)

Tidspunkt: 01.10.2020 18:30 - 01.10.2020 21:00


Det planlagte riddergradsmøte i ARG
blir erstattet med et TG-møte

Møtested:
RT Olav Kyrres lokaler
Krabbedalen 68, Loddefjord


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo