RG - Bergen (!)

Tidspunkt: 19.11.2020 13:00 - 19.11.2020 16:00


Det planlagte riddergradsmøte i URG
blir erstattet av et RG-møte

Møtested:
RT Olav Kyrres lokaler
Krabbedalen 66, Loddefjord


  

Stortemplet for Norge, Island og Færøyene - Parkveien 41 A, 0256 Oslo